Výstavní činnost (výběr)

29. července - 22. září 2020. Fotografické publikace severní Moravy a Slezska. Galerie kulturně-uměleckého prostoru KUPE. Opava. (samostatná)

25. ledna 2019 - 13. března 2019. Karvinsko. Galerie kulturně-uměleckého prostoru KUPE. Opava. (samostatná)

květen/červen 2018: Zpráva o průmyslu. Město Ostrava ve fotografiích. Miejski Dom Kultury. Katovice (PL) (samostatná)

listopad-prosinec 2017: Asymilacja człowieka w przestrzeni poindustrialnej, Laźnia Łańcuszkowa, Zabrze (PL) (společná)

červen/červenec 2017: Propagujme uhlí a ocel!, Fotografická galerie Fiducia, Ostrava (samostatná). Kurátorka: Dita Pepe

květen/červen 2017: Karvinsko. Galerie Díra v provozu, Důl Hlubina, Ostrava (samostatná)

duben 2017: Ostravsko-Karvinsko. Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (samostatná)

květen 2015: Ostrava v důchodu. v rámci výstavy 25 let ITF. Dům umění v Opavě (společná)