Ostravské prodejny

Cyklus snímků začal vznikat jako maturitní práce v roce 2011 a autor se v něm zaměřil na prodejny v Ostravě. Vnímal je jako fragmenty minulých desetiletí. Poprvé si také díky jeho tehdejšímu učiteli Jiřímu Hrdinovi uvědomil význam obrazu jako prostředku k uchování zanikajících reálií města.