Ostrava v důchodu

Fotografický projekt Ostrava v důchodu nabízí jedno z mála východisek, jak nezapomenout na původní tvář průmyslového města. Prostřednictvím co nejobjektivnějšího fotografického přístupu k motivům jsou připomínaná zásadní místa minulých dob, která v Ostravě tvořila historii od poloviny 19. století. Částečně vycházel z náhodně objeveného, ale mnohem více si návštěvy daných lokalit předem plánoval. Soubor fotografií vznikal od roku 2012.

Od počátku zamýšlel prezentovat projekt formou tištěné knihy. Tu v podobě makety poprvé předložil jako přílohu praktické bakalářské práce na Institutu tvůrčí fotografie v roce 2014.