Bruntálsko

Bruntálsko

Fotografický soubor je výběrem z rozsáhlejšího stejnojmenného projektu, jehož součástí je také kniha s podtitulem Alternativní fotografický průvodce. Cyklus mapuje stavby a krajinu v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Nejedná se však o reprezentativní objekty a už vůbec ne o vyčerpávající obraz zdejší architektury. Jde o specifickou selekci převážně mizejících motivů. Prostřednictvím vybraných světských i církevních, lidových, veřejných, průmyslových i kulturních staveb se autor snaží hledat identitu krajiny Bruntálska a současně poukazuje na její proměny.